اخبار


کسب تندیس سیمین صنعت سلامت محور توسط پتروشیمی مارون

1402/01/01

کسب تندیس سیمین صنعت سلامت محور توسط پتروشیمی مارون

پیام نوروزی مدیر

1401/12/29

به نام خداوندی که به نوازش سر انگشتان لطیفش، کوه و دشت و صحرا، سراسر شکوفا می گردد و قلب ها و دیده هایمان را به نور امید و سرزندگی می گشاید.

بهره برداری از نخستین طرح زیست محیطی در پتروشیمی مارون

1401/12/22

بهره برداری از نخستین طرح زیست محیطی در پتروشیمی مارون

افتتاح نخستین پروژه ی زیست محیطی واحد VOC

1401/12/22

افتتاح نخستین پروژه ی زیست محیطی واحد VOC استان خوزستان در پتروشیمی مارون

شرکت پتروشیمی مارون، تندیس بلورین (EFQM2020) را کسب کرد

1401/12/01

شرکت پتروشیمی مارون، تندیس بلورین (EFQM2020) را کسب کرد

مناقصات و مزایده ها


احداث خط لوله از NGL 600 تا کارخانه بازیابی اتان بصورت EPC

نوع : مناقصه

محل اجرا : بندر ماهشهرـ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 2- امورحقوقی و قراردادها (اتاق 203)

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1401/12/16 لغایت پایان وقت اداری روز 1401/12/18

وضعیت:
اتمام

بیشتر

آگهی شناسایی مناقصه KAS-970215-010266-011043-011015

نوع : مناقصه

محل اجرا : بندر ماهشهرـ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 2- امورحقوقی و قراردادها (اتاق 203)

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1401/12/01 لغایت پایان وقت اداری روز 1401/12/17

وضعیت:
اتمام

بیشتر

مناقصه پانچ لیست عایق گرم واحدEO/EG و تعویض عایق سرد وگرم و کاورخطوط و تجهیزات

نوع : مناقصه

محل اجرا : بندر ماهشهرـ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 2- امورحقوقی و قراردادها (اتاق 203)

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1401/12/07 لغایت پایان وقت اداری روز 1401/12/09

وضعیت:
اتمام

بیشتر

محصولات


اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد.

گالری تصاویر