طرح های توسعه ای در دست اقدام

پروژه دریافت گاز از کارخانه گاز و گاز مایع NGL1500 (خطوط 30 و 16 اینچی)

پروژه دریافت گاز از کارخانه گاز و گاز مایع NGL1500 (خطوط 30 و 16 اینچی) این پروژه در راستای پایداری و افزایش خوراک ورودی به سایت اهواز جهت تداوم تولید واحد الفین ماهشهر تعریف و در حال اجرا می باشد. میزان سرمایه گذاری ارزی شرکت پتروشیمی مارون 24.5 میلیون یورو و میزان سرمایه گذاری ریالی طرح 2540 میلیارد ریال می باشد. پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال 1402 می باشد.

تاریخ : 1402/05/01

رفع مشکلات فرآیندی واحد الفین (DE-Bottle Necking)

این پروژه در راستای بروز رسانی فرآیند تولید، افزایش ظرفیت 7 درصدی تولید و رفع مشکلات فرآیندی با بهره گیری از کارشناسان داخلی و خارجی تعریف و در حال اجرا می باشد. میزان سرمایه گذاری شرکت پتروشیمی مارون 37میلیون یورو و پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال 1404 می باشد.

تاریخ : 1402/07/10

پروژه احداث واحد نیروگاه برق(گازی) کارخانه بازیابی اتان اهواز

این پروژه در راستای اجتناب از توقف تولید در سایت اهواز بدلیل قطع جریان برق در بازه های پیک مصرف برق در استان تعریف گردیده است. میزان سرمایه گذاری شرکت پتروشیمی مارون 41 میلیون یورو و پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال 1403 می باشد.

تاریخ : 1402/07/10

احداث واحد خالص سازی اتیلن اکساید در پتروشیمی مارون

این پروژه در راستای اجتناب از خام فروشی محصول MEG و ارزش افزوده محصول تولیدی در حال اجرا بوده، میزان سرمایه گذاری ارزی شرکت پتروشیمی مارون 12.5میلیون یورو و میزان سرمایه گذاری ریالی طرح 1900 میلیارد ریال می باشد. پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال 1402 می باشد.

تاریخ : 1402/07/10

پروژه دریافت گاز از کارخانه گاز و گاز مایع NGL1500 (خطوط 30 و 16 اینچی)

این پروژه در راستای پایداری و افزایش خوراک ورودی به سایت اهواز جهت تداوم تولید واحد الفین ماهشهر تعریف و در حال اجرا می باشد. میزان سرمایه گذاری ارزی شرکت پتروشیمی مارون 24.5 میلیون یورو و میزان سرمایه گذاری ریالی طرح 2540 میلیارد ریال می باشد. پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال 1402 می باشد.

تاریخ : 1402/07/10

مشارکت در طرح مجتمع تولید اتیلن اکساید و زنجیره محصولات پایین دستی پتروشیمی ابن سینا همدان

این طرح در قالب مشارکت با قدر السهم 51 درصدی پتروشیمی مارون در منطقه استراتژیک جهان آباد استان همدان تعریف و در حال اجرا می باشد. میزان سرمایه گذاری شرکت پتروشیمی مارون 140 میلیون یورو و پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در اسفند 1404 می باشد.

تاریخ : 1402/07/10

پروژه احداث مخزن اتیلن به ظرفیت 9 هزار تن

این پروژه در راستای افزایش ذخیره سازی محصول تولیدی الفین در زمان عدم دریافت الفین از سوی شرکت های همجوار و فروش بهینه محصول تولیدی تعریف و درحال اجرا می باشد. میزان سرمایه گذاری شرکت پتروشیمی مارون15.9 میلیون یورو و پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال 1404 می باشد.

تاریخ : 1402/07/10

طرح Swing HDPE/LLDPE پتروشیمی مارون

این طرح جهت تکمیل سبد محصولات تولیدی پلیمری و اجتناب از خام فروشی اتیلن مازاد تولیدی پتروشیمی مارون تعریف و درحال اجرا می باشد. میزان سرمایه گذاری 230 میلیون یورو و پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال 1405 می باشد .

تاریخ : 1402/07/10