مسئولیت های اجتماعی

شرکت پتروشیمی مارون در راستای مسئولیت اجتماعی، با توجه به محرومیت منطقه با اجرای پروژه های عام المنفعه، اقداماتی را جهت ارتقاء خدمات اجتماعی در سطح منطقه صورت داده است که، از این اقدامات می توان به موارد زیر اشاره نمود:

امور خیریه

- کمک به خانواده های بی بضاعت به مناسبت عید نوروز 92-93-94
- کمک به دانش آموزان بی بضاعت به مناسبت آغاز سال تحصیلی 92-93-94
- کمک به خانواده های بی بضاعت به مناسبت آغاز ماه رمضان
- مشارکت در تجهیز مرکز دیالیز بندر امام خمینی
- مشارکت با شرکت پتروشیمی رجال در ساخت دارالایتام در شهرستان ماهشهر
- کمک به کمیته امداد خمینی و بهزیستی شهرستان ماهشهر به مناسبت های مختلف (جهت محرومیت زدایی)
- مشارکت با پتروشیمی لاله در ساخت 6 مدرسه ابتدایی در روستای محروم شهرستان ماهشهر
- کمک به موسسات خیریه در تهران، شهرستان ماهشهر، آبادان، خرمشهر و سایر شهرستانها (مانند کهریزک، محبان امام رضا و...)
- کمک به مساجد، کانونهای مذهبی، دارالقرانها و موسسات و اردوهای مذهبی شهرستان ماهشهر

احداث فضای سبز؛

- مشارکت با شهرداری شهرستان ماهشهر جهت ایجاد مجموعه فضای سبز منطقه راه آهن شهرستان ماهشهر
- ساخت پارک محله ای روبه روی درمانگاه شهید بهشتی ناحیه صنعتی شهرستان ماهشهر
- مشارکت با شهرداری شهرستان ماهشهر در ساخت میدان ورودی به شهرستان از جاده هندیجان
- مشارکت در پروژه درختکاری حاشیه جاده شهرستان ماهشهر به سمت بندر امام
- پیگیری امور ساخت پروژه پارک آبی در شهرستان ماهشهر

طرح احداث مدرسه دوازده کلاسه؛

- ساخت مدرسه دخترانه 10 کلاسه در مجموعه منازل مهر شهرستان ماهشهر
- کمک به تجهیز مدارس شهرستان ماهشهر (کولر، آب سردکن، وسایل کمک رفاهی و آموزشی)