حمایت از شرکت های دانش بنیان داخلی

《حمایت از شرکت های دانش بنیان داخلی، هزینه ها را کاهش می دهد؛ بهره وری را افزایش می دهد؛ کیفیت محصول را افزایش می دهد، محصولات را رقابت پذیر می کند؛ یعنی در بازارهای جهانی، ما می توانیم از این محصولات به عنوان محصولات رقابت پذیر استفاده کنیم.》 مقام معظم رهبری پتروشیمی مارون، در اولین نمایشگاه( ایران پتروکم) با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان داخلی و گسترش باورمندی تولید داخل جهت اعتماد عملی به نخبگان و دانشمندان جوان ایرانی؛ سه قرارداد همکاری را با شرکت های دانش بنیان داخلی، امضا کرد: 1_ انعقاد قرارداد طراحی مهندسی، تامین، نصب و راه اندازی سانتریفیوژ جداسازی آب از بنزین واحد الفین برای نخستین بار در کشور در بین پتروشیمی های الفینی 2_ بومی سازی ساخت کاتالیست نقره واحدهای اتیلن اکساید برای نخستین بار در کشور 3_ استحصال نقره از کاتالیست مستعمل قراردادهای دانش بنیانی مارون، با ارزش ارزی 55 میلیون دلار ؛ نقش بسزایی در رفع مشکلات فنی و فرایندی ناشی از تحریم ها و کاهش وابستگی به شرکت های خارجی را به همراه خواهد داشت.