بهره برداری از نخستین طرح زیست محیطی در پتروشیمی مارون

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خوزستان، طرح زیست محیطی جمع آورى و حذف ترکیبات آلى فرّار از سطح حوضچه هاى واحد تصفیه پساب پتروشیمى مارون به روش اکسیداسیون حرارتى براى اولین بار در استان خوزستان، با حضور آقای حشمتی، معاون سازمان محیط زیست کشور و جمعی از مدیران ارشد سازمان، محمدجواد اشرفی، مدیرکل محیط زیست خوزستان و آقای برزگر مدیرعامل سازمان منطقه ویژه و مدیرعامل پتروشیمی مارون به بهره برداری رسید. شرکت پتروشیمی مارون با هدف ارتقاء و بهبود وضعیت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا، یکی از بزرگ ترین طرح های بارز زیست محیطی در سطح کشور را راه اندازی کرد. شرکت Tecam Gruop اسپانیا پس از طراحى، ساخت و ارسال تجهیزات، با شدت گرفتن تحریم ها در مقابل کشورمان، از انجام تعهد های خود به منظور نصب و راه اندازی کوره و تجهیزات سیستم، سر باز زده و قطع همکاری کرد. پتروشیمى مارون با تکیه بر توان متخصصان داخلی خود و شرکتهاى دانش بنیان، بدون در دست داشتن مدارک نصب و کد های کنترلی و ابزار دقیقی، جهت دسترسی به سیستم های کنترلی، نسبت به شکستن قفل کدهاى سیستم کنترل و برنامه نویسی مجدد سیستم و ارتقای آن اقدام و نهایتا موفق به راه اندازی سیستم شدند. در این طرح همه حوضچه هاى ورودى تصفیه خانه به مساحت حدود 2 هزار متر مربع از سوی پوشش هاى کامپوزیتى مقاوم در برابر خوردگى، پوشانده شده و همه بخار های ترکیبات آلى از طریق خطوط انتقال و یک دستگاه مکنده اصلى، جمع آورى شده و وارد دستگاه اکسیداسیون حرارتى می شود. RTO (Regenerative Thermal Oxidizer) و در محدوده دمایى 800 تا 900، گاز ها سوزانده شده و به بخار آب و دى اکسید کربن تبدیل مى شود. گازهاى خروجى مطابق با استاندارد اروپا بوده و به منظور حصول اطمینان از رعایت استانداردهاى محیط زیست بر روى خروجى دودکش، سیستم پایش لحظه اى در نظر گرفته شده است.