افتتاح نخستین پروژه ی زیست محیطی واحد VOC

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی مارون، پروژه ی جمع آوری و حذف ترکیبات آلی فرّار از سطح حوضچه های واحد تصفیه ی پساب پتروشیمی مارون به روش اکسیداسیون حرارتی برای اولین بار در استان خوزستان، با حضور حشمتی معاون محترم سازمان محیط زیست کشور (و جمعی از مدیران ارشد سازمان )، اشرفی مدیرکل محترم محیط زیست خوزستان، برزگر مدیرعامل سازمان منطقه ی ویژه و مدیرعامل پتروشیمی مارون در تاریخ 1401/11/19، افتتاح گردید.