مجتمع اکریلونیتریل ACN آبادان

مجتمع اکریلونیتریل ACN آبادان این طرح در قالب مشارکت با قدر السهم در حال مذاکره با مجموعه پتروشیمی آبادان با توجه به انحصار دریافت پروپیلن تولیدی پالایشگاه آبادان با موافقت نامه ایجاد شده با مجموعه تاپیکو در مجاورت پالایشگاه آبادان تعریف و مقدمات لازم جهت ثبت شرکت و اقدامات اجرایی در حال انجام می باشد. میزان سرمایه گذاری کل طرح 200میلیون یورو و پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال 1405 می باشد.