شرکت پتروشیمی مارون ، تندیس بلورین (EFQM2020) را کسب کرد

نهمین جشنواره ی ارزیابی تعالی، با حضور بیش از 40 شرکت، برگزار گردید. شرکت پتروشیمی مارون، با اتخاذ رویکردهای دانش محور، استفاده از توانمندی های بی بدیل جوانان خردمند ایران، استفاده از فرصت های بی پایان شرکت های دانش بنیان داخلی، برگزاری دوره های مستمر مهارت افزایی، تاکید بر رعایت استانداردهای مدیریت کیفی، دقت نظر ویژه در مدیریت اجرای پروژه های کاربردی و زنجیره محور، در نهمین جشنواره ی جایزه ی تعالی صنعت پتروشیمی[ که با حضور جناب آقای مهندس شاهمیرزایی_ معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل صنایع پتروشیمی ایران برگزار گردید_] با کسب بالاترین رتبه، موفق به کسب تندیس بلورین بر اساس مدل تعالی سازمانی بنیاد علمی مدیریت کیفیت اروپا ( EFQM2020) گردید. همچنین این شرکت، موفق به دریافت تقدیرنامه ی 3 ستاره در زمینه ی بلوغ مدیریت پروژه (CPM3) شد. 《روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی مارون》

.