فراخوان شناسایی

موضوع: خدمات دکوراسیون – تجهیز اتاق ها ، لابی و سایر فضاهای هتل یاس
نوع: مناقصه
مهلت دریافت اسناد: 1402/06/09 - 1402/06/16
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان: 1402/06/16
محل دریافت اسناد: نامه درخواست و رونوشت فیش واریزی خود را به آدرس پست الکترونیکی tenders@mpc.ir ارسال نمائید.
دانلود اسناد