اصلاح پداستال ها و فنداسیون و دیواره حایل مخازن

مزایده

محل دریافت مستندات: برای دریافت اسناد , مدارک مربوطه ( نامه آمادگی و فیش واریزی ) را به آدرس پست الکترونیکی tenders@mpc.ir ارسال نمایند . تماس : 52295140-061

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1403/01/25 لغایت پایان وقت اداری روز 1403/02/01

وضعیت:

اتمام

بیشتر

تامین نیروی کمکی بازرسی فنی و نظارت تعمیرات در تعمیرات اساسی سال 1403

مزایده

محل دریافت مستندات: برای دریافت اسناد , مدارک مربوطه ( نامه آمادگی و فیش واریزی ) را به آدرس پست الکترونیکی tenders@mpc.ir ارسال نمایند . تماس : 52295140-061

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1403/01/20 لغایت پایان وقت اداری روز 1403/01/28

وضعیت:

اتمام

بیشتر

نصب و اصلاح روشنایی انبار محصول

مزایده

محل دریافت مستندات: برای دریافت اسناد , مدارک مربوطه ( نامه آمادگی و فیش واریزی ) را به آدرس پست الکترونیکی tenders@mpc.ir ارسال نمایند . تماس : 52295140-061

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1403/01/27 لغایت پایان وقت اداری روز 1403/02/02

بیشتر

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد.

گالری تصاویر

نهالکاری میلیونی پتروشیمی مارون

نمایشگاه ایران پتروکم کیش 1402

برپایی نخستین همایش مشتریان پتروشیمی مارون

جشن ازدواج 14 زوج به همراه اهدای جهیزیه