شرکت پتروشیمی مارون در نظر دارد اقلام مورد نیاز ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید .

مزایده

محل دریافت مستندات: ایمیل های ثبت شده در تصویر

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1403/02/13 لغایت پایان وقت اداری روز 1403/02/20

وضعیت:

اتمام

بیشتر

بازرسی محموله ها و بسته بندی محصولات صادراتی پتروشیمی مارون

مزایده

محل دریافت مستندات: برای دریافت اسناد , مدارک مربوطه ( نامه آمادگی و فیش واریزی ) را به آدرس پست الکترونیکی tenders@mpc.ir ارسال نمایند . تماس : 52295140-061

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1403/02/16 لغایت پایان وقت اداری روز 1403/02/22

وضعیت:

اتمام

بیشتر

شماره گذاری تجهیزات واحد های مجتمع پتروشیمی مارون

مناقصه

محل دریافت مستندات: برای دریافت اسناد , مدارک مربوطه ( نامه آمادگی و فیش واریزی ) را به آدرس پست الکترونیکی tenders@mpc.ir ارسال نمایند . تماس : 52295140-061

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1403/02/09 لغایت پایان وقت اداری روز 1403/02/18

وضعیت:

اتمام

بیشتر

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد.

گالری تصاویر

نهالکاری میلیونی پتروشیمی مارون

نمایشگاه ایران پتروکم کیش 1402

برپایی نخستین همایش مشتریان پتروشیمی مارون

جشن ازدواج 14 زوج به همراه اهدای جهیزیه