خریداری اقلام مورد نیاز از طریق مناقصه عمومی

مناقصه

محل دریافت مستندات:

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ لغایت پایان وقت اداری روز

وضعیت:

اتمام

بیشتر

اصلاح نشست نقاط بحرانی سطح مجتمع ( PP/ EOEG / OL) + پیوینگ 3000 متر مربع واحد EOEG

مناقصه

محل دریافت مستندات: بندر ماهشهرـ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 2- امورحقوقی و قراردادها (اتاق 203)

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1402/05/31 لغایت پایان وقت اداری روز 1402/06/08

وضعیت:

اتمام

بیشتر

ارائه کلیه خدمات راهبری ، تهیه ، طبخ و سرو غذا براساس برنامه غذایی جهت کارکنان شرکت پتروشیمی مارون

مناقصه

محل دریافت مستندات: بندر ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی – سایت 2 - مجتمع پتروشیمی مارون

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1402/04/12 لغایت پایان وقت اداری روز 1402/04/24

وضعیت:

اتمام

بیشتر

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد.

گالری تصاویر