طرح های توسعه ای در دست اقدام

پروژه دریافت گاز از کارخانه گاز و گاز مایع NGL1500 (خطوط 30 و 16 اینچی)

پروژه دریافت گاز از کارخانه گاز و گاز مایع NGL1500 (خطوط 30 و 16 اینچی) این پروژه در راستای پایداری و افزایش خوراک ورودی به سایت اهواز جهت تداوم تولید واحد الفین ماهشهر تعریف و در حال اجرا می باشد. میزان سرمایه گذاری ارزی شرکت پتروشیمی مارون 24.5 میلیون یورو و میزان سرمایه گذاری ریالی طرح 2540 میلیارد ریال می باشد. پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال 1402 می باشد.

تاریخ : 1402/05/01

رفع مشکلات فرآیندی واحد الفین (DE-Bottle Necking)

این پروژه در راستای بروز رسانی فرآیند تولید، افزایش ظرفیت 7 درصدی تولید و رفع مشکلات فرآیندی با بهره گیری از کارشناسان داخلی و خارجی تعریف و در حال اجرا می باشد. میزان سرمایه گذاری شرکت پتروشیمی مارون 37میلیون یورو و پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال 1404 می باشد.

تاریخ : 1402/07/10

پروژه احداث واحد نیروگاه برق(گازی) کارخانه بازیابی اتان اهواز

این پروژه در راستای اجتناب از توقف تولید در سایت اهواز بدلیل قطع جریان برق در بازه های پیک مصرف برق در استان تعریف گردیده است. میزان سرمایه گذاری شرکت پتروشیمی مارون 41 میلیون یورو و پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال 1403 می باشد.

تاریخ : 1402/07/10

احداث واحد خالص سازی اتیلن اکساید در پتروشیمی مارون

این پروژه در راستای اجتناب از خام فروشی محصول MEG و ارزش افزوده محصول تولیدی در حال اجرا بوده، میزان سرمایه گذاری ارزی شرکت پتروشیمی مارون 12.5میلیون یورو و میزان سرمایه گذاری ریالی طرح 1900 میلیارد ریال می باشد. پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال 1402 می باشد.

تاریخ : 1402/07/10

پروژه دریافت گاز از کارخانه گاز و گاز مایع NGL1500 (خطوط 30 و 16 اینچی)

این پروژه در راستای پایداری و افزایش خوراک ورودی به سایت اهواز جهت تداوم تولید واحد الفین ماهشهر تعریف و در حال اجرا می باشد. میزان سرمایه گذاری ارزی شرکت پتروشیمی مارون 24.5 میلیون یورو و میزان سرمایه گذاری ریالی طرح 2540 میلیارد ریال می باشد. پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال 1402 می باشد.

تاریخ : 1402/07/10