پروژه احداث مخزن اتیلن به ظرفیت 9 هزار تن

پروژه احداث مخزن اتیلن به ظرفیت 9 هزار تن این پروژه در راستای افزایش ذخیره سازی محصول تولیدی الفین در زمان عدم دریافت الفین از سوی شرکت های همجوار و فروش بهینه محصول تولیدی تعریف و در حال اجرا می باشد. میزان سرمایه گذاری شرکت پتروشیمی مارون15.9 میلیون یورو و پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال 1404 می باشد.