طرح بهسازی و احداث تاسیسات جمع آوری گازهای مشعل مناطق نفتخیزجنوب

طرح بهسازی و احداث تاسیسات جمع آوری گازهای مشعل مناطق نفتخیزجنوب این پروژه در راستای صیانت از محیط زیست، کاهش آلاینده های گازی و پایداری خوراک ورودی به سایت اهواز جهت تداوم تولید واحد الفین ماهشهر تعریف و در حال اجرا می باشد. میزان سرمایه گذاری شرکت پتروشیمی مارون 167 میلیون یورو و پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال 1404 می باشد.