پروژه احداث واحد نیروگاه برق(گازی) کارخانه بازیابی اتان اهواز

پروژه احداث واحد نیروگاه برق(گازی) کارخانه بازیابی اتان اهواز این پروژه در راستای اجتناب از توقف تولید در سایت اهواز بدلیل قطع جریان برق در بازه های پیک مصرف برق در استان تعریف گردیده است. میزان سرمایه گذاری شرکت پتروشیمی مارون 41 میلیون یورو و پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال 1403 می باشد.