مناقصه

موضوع: ارائه کلیه خدمات راهبری ، تهیه ، طبخ و سرو غذا براساس برنامه غذایی جهت کارکنان شرکت پتروشیمی مارون
نوع: مناقصه
مهلت دریافت اسناد: 1402/04/12 - 1402/04/24
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان: 1402/04/24
محل دریافت اسناد: بندر ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی – سایت 2 - مجتمع پتروشیمی مارون