پایگاه خبری مارون

گام بلند پتروشیمی مارون در حمایت از دانش بنیان ها

گام بلند پتروشیمی مارون در حمایت از دانش بنیان ها

تاریخ : 1402/02/12

کسب تندیس سیمین صنعت سلامت محور توسط پتروشیمی مارون

کسب تندیس سیمین صنعت سلامت محور توسط پتروشیمی مارون

تاریخ : 1402/01/02

پیام نوروزی مدیر

به نام خداوندی که به نوازش سر انگشتان لطیفش، کوه و دشت و صحرا، سراسر شکوفا می گردد و قلب ها و دیده هایمان را به نور امید و سرزندگی می گشاید.

تاریخ : 1401/12/29

بهره برداری از نخستین طرح زیست محیطی در پتروشیمی مارون

بهره برداری از نخستین طرح زیست محیطی در پتروشیمی مارون

تاریخ : 1401/12/26

افتتاح نخستین پروژه ی زیست محیطی واحد VOC

افتتاح نخستین پروژه ی زیست محیطی واحد VOC استان خوزستان در پتروشیمی مارون

تاریخ : 1401/12/26

شرکت پتروشیمی مارون، تندیس بلورین (EFQM2020) را کسب کرد

شرکت پتروشیمی مارون، تندیس بلورین (EFQM2020) را کسب کرد

تاریخ : 1401/12/26

چهارمین جشنواره جام پتروشیمی مارون

میزبان همه عزیزان هستیم در چهارمین جشنواره جام پتروشیمی

تاریخ : 1401/12/11